Wachtwoord vergeten

Nieuwsarchief

10 tips voor contact met mensen met dementie

Mensen met dementie krijgen vaak te maken met veranderend gedrag. Dit vraagt veel van de cliënt, maar ook van de mensen in hun omgeving. Hoe ga je om met een geheugen dat het steeds vaker laat afweten? En een veranderend karakter? De 10 basisti...

26 februari 2018 Lees verder »

Ouderenzorg verbeteren

Keer op keer ben ik weer verbaasd als ik hoor dat het leren van nieuwe zorgtaken zo moeizaam verloopt bij de zorgprofessionals in de ouderenzorg. Ook verbaast het mij dat ik steeds moet horen dat vooral de huisartsen het weer lieten afweten op cong...

23 september 2017 Lees verder »

Specialist ouderengeneeskunde inschakelen makkelijker

Er wordt nog dit jaar 33 miljoen euro extra uitgetrokken voor het kortdurend eerstelijnsverblijf, dat heeft staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer laten weten. Daarnaast moeten specialisten ouderengeneeskunde meer mogelijkheden krijgen om buiten...

4 augustus 2016 Lees verder »

Poetsinstructiekaarten

Zo’n 700 instellingen in de ouderenzorg hebben het afgelopen jaar poetsinstructiekaarten aangevraagd bij de KNMT. Met behulp van de kaarten kunnen ze hun cliënten ondersteunen bij het poetsen van hun gebit of kunstgebit. In totaal verspre...

21 juli 2016 Lees verder »

Kamerbrief mondzorg kwetsbare ouderen

Minister Edith Schippers heeft begin juli een plan van aanpak voor de mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze stukken kunt u hier downloaden: Kamerbrief mondzorg kwetsbare ouderen . ...

4 juli 2016 Lees verder »

Uitbreiding project De mond niet vergeten!

In het pilotproject De mond niet vergeten! gaan tandartsen en huisartsen nauwer samenwerken om ervoor te zorgen dat ouderen tijdig worden geholpen bij problemen met hun gebit. Nu verdwijnen kwetsbare ouderen nog vaak uit beeld bij mondzorgpraktijken...

19 mei 2016 Lees verder »

E-learning Mondzorg

Vilans heeft een gratis E-learning module Mondzorg ontwikkeld voor iedereen die werkt in de zorg. In de module leert men hoe mondproblemen te voorkomen, signaleren en op te lossen. Er worden verschillende situaties behandeld zoals medicijngebruik en...

6 april 2016 Lees verder »

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Sinds 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Hierin is o.a. bepaald dat instellingen worden geacht om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te vragen aan zorgverleners die werken met kwetsbare patiënte...

13 maart 2016 Lees verder »

Risico bij het 's nachts dragen van een kunstgebit

Veel ouderen in een zorginstelling willen de gebitsprothese gedurende de nacht blijven dragen. De Richtlijn adviseert om dat perse niet te doen. Nu heeft recent onderzoek aangetoond dat bij ouderen die nachts het kunstgebit dragen, het relatieve ris...

28 februari 2016 Lees verder »

Project (h)Oud de mond gezond

Een deelnemer aan het project (h)Oud de mond gezond werd in ‘De tandarts van morgen‘ geinterviewd over zijn ervaringen. Klik op de link voor het interview . Om de mondgezondheid van cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen te ...

25 februari 2016 Lees verder »

Idealen van jonge zorgprofessionals

Claar van der Maarel-Wierink, tandarts-geriatrie- werd samen met andere jonge zorgprofessionals uit verschillende sectoren geinterviewd over zorginnovaties en idealen. Dit in het kader van de nieuwjaarsbijeenkomst van verschillende beroepsorganisat...

20 februari 2016 Lees verder »

Anja Jonkers (IGZ): kwaliteitsverschillen in verpleeghuiszorg heel erg groot

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat in 2016 haar toezicht op de verpleeghuizen verbreden. Ze gaat dan ook verpleeghuizen bezoeken die op dit moment de kwaliteit goed op orde hebben. Het veld is op dit moment dusdanig in beweging dat geen...

6 januari 2016 Lees verder »

Betere verpleegzorg sinds 2014

De 150 verpleegzorginstellingen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het afgelopen half jaar extra heeft geïnspecteerd, voldoen grotendeels aan de normen voor veilige zorg. Vooral op het gebied van deskundigheid en inzetbaarheid van ...

6 januari 2016 Lees verder »

Afweergedrag bij poetsen

Mondzorgverzorging bij ouderen verdient meer aandacht. Extra lastig is het als cliënten, bijvoorbeeld met dementie, zich verzetten tegen tandenpoetsen. Hoe gaat u daarmee om? In deze video vertellen zorgmedewerkers hoe u beter omgaat met weer...

16 december 2015 Lees verder »

Persbericht KNMT inzake 2 oktober

Minder dan 40 procent van de 80-plussers bezocht in 2014 een tandarts. In de leeftijdscategorie 70 tot 80 jaar is dit minder dan 60 procent. Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De organisa...

30 september 2015 Lees verder »

Persbericht ANT

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de thuiswonende kwetsbare oudere. Diverse media en overheid hebben hier aandacht aan besteed maar tot op heden lijken de problemen juist groter te worden. De beroepsgroep tandartsen heeft ve...

30 september 2015 Lees verder »

De mond niet vergeten

Deze week zijn in Amsterdam, Hardenberg en Rotterdam pilots gestart om de mondzorg bij kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren. Tandartsen en huisartsen gaan er nauwer samenwerken om ervoor te zorgen dat ouderen tijdig worden geholpen bij probl...

6 september 2015 Lees verder »

Extra geld voor kwaliteit verpleeghuiszorg?

Mogelijk komt € 200 miljoen vrij om de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen te verbeteren. Staatssecretaris van Rijn wil extra geld investeren in verpleeghuiszorg. Het is onduidelijk of de geplande bezuiniging van € 250 miljoen in 2017 ook...

30 augustus 2015 Lees verder »

Gids en spilfunctie

Voor mondige zelfredzame patiënten is het al moeilijk om op eigen kracht een weg te vinden in onze gezondheidszorg, maar voor kwetsbare ouderen met meervoudige problemen is dit vrijwel onmogelijk. Daarom is er toenemend behoefte aan medische vo...

18 augustus 2015 Lees verder »

Nationale ouderendag 2 oktober

Op 2 oktober 2015 is het nationale ouderendag. Een mooie gelegenheid om iets extra’s te doen voor ouderen en te laten zien dat zij welkom zijn in uw praktijk. De KNMT heeft een promotiepakket ter beschikking gesteld. U kunt dit downloaden via ...

2 augustus 2015 Lees verder »

Mondzorg in de palliatieve fase

Op 27 mei 2016 verzorgt het Kennisinstituut Complementaire zorg (Kicozo) een symposium met als thema: “Van Ingang naar Uitgang: Mondzorg, Misselijkheid, Obstipatie en aanverwante symptomen in de palliatieve fase". Kicozo, is een stichtin...

12 juli 2015 Lees verder »

De mond niet vergeten!

Recent Nederlands onderzoek* laat zien dat 80% van de ouderen een matige tot slechte mondgezondheid heeft bij opname in een verpleeghuis. Om de mondzorg voor ouderen te verbeteren bundelen de beroepsvereniging van tandartsen KNMT, de Stichting Bijzo...

21 juni 2015 Lees verder »

(H)oud de mond gezond

(H)oud de mond gezond is de naam voor het ouderenproject voor verzorgenden in verpleeghuis- en verzorgingshuizen. Het Ivoren Kruis roept tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten op die bereid zijn als vrijwilliger een training...

21 juni 2015 Lees verder »

Kritiek op bezuiniging Wlz vanaf 2017

De Rekenkamer uit in een vandaag verschenen publicatie forse kritiek op de bezuiniging van €500 miljoen die het ministerie van VWS vanaf 2017 structureel wil doorvoeren op de Wlz-zorg. Dat koppen de meeste kranten vandaag. Meer onderzoek is vol...

21 juni 2015 Lees verder »

Overheveling van kortdurend verblijf van Wlz naar Zvw

Minister Schippers van VWS wacht met de overheveling van kortdurend verblijf van de Wlz naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het aanbod van verblijf in de eerste lijn is inhoudelijk nog onvoldoende uitgekristalliseerd, erkent Schippers. Dit zegt zij n...

12 mei 2015 Lees verder »