Wachtwoord vergeten

Zorginstellingen

Mondzorg vormt een belangrijk onderdeel van de zorg. Een slechte mondgezondheid kan ernstige gevolgen hebben, zoals ondervoeding, ontstekingen, pijn en onrust. De richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ (NVVA 2007) is destijds opgesteld in opdracht van CVZ (nu ZiN) en vorm gegeven door Verenso. Na het uitkomen van de Richtlijn is het doel geweest deze te implementeren in alle Nederlandse verpleeghuizen. Vanaf augustus 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tijdens inspectiebezoeken aan verpleeghuizen extra aandacht besteed aan de mondzorg en constateerde:

  • de meeste verpleeghuizen hebben geen beleid voor mondzorg;
  • de implementatie en borging van de Richtlijn blijft achter;
  • meer dan 50% van de medewerkers in verpleeghuizen geeft aan onvoldoende kennis te hebben van mondzorg;
  • bijna 70% van de bezochte instellingen heeft de beschikbaarheid van een tandarts niet geregeld.

Het verlenen van goede mondzorg aan cliënten van zorginstellingen wordt inderdaad een steeds grotere uitdaging. Ten dele wordt dit veroorzaakt door de toenemende zorgzwaarte van de cliëntenpopulatie. Anderzijds is de oorzaak gelegen in het feit dat steeds meer cliënten nog over (een deel van) het eigen gebit beschikken. Ook krimpende budgetten en de trend naar kleinschaliger (decentraal) wonen spelen een rol. 

Meer (kwetsbare) ouderen zullen langer thuis blijven wonen, een groep die we niet uit het oog mogen verliezen. Ook voor hen moet er goede mondverzorging beschikbaar zijn. Dat is de reden waarom we ons ook richten op de thuis- en wijkzorg.


Log rechts bovenin in of meld u aan om gebruik te maken van de zoekfuncties.