Wachtwoord vergeten

Kritiek op bezuiniging Wlz vanaf 2017

21 juni 2015

De Rekenkamer uit in een vandaag verschenen publicatie forse kritiek op de bezuiniging van €500 miljoen die het ministerie van VWS vanaf 2017 structureel wil doorvoeren op de Wlz-zorg. Dat koppen de meeste kranten vandaag. Meer onderzoek is volgens de Rekenkamer nodig naar de haalbaarheid van de bezuinigingsplannen van VWS. Wij kunnen ons vinden in deze kritiek, want wij vinden al vanaf de bekendmaking van de bezuinigingsvoornemens van VWS dat die bezuiniging onwenselijk is. De bezuiniging gaat namelijk ten koste van de zorg voor cliënten.
Alle betrokken partijen in de langdurige zorg zijn volop bezig met de grootste hervorming sinds de AWBZ. Deze veranderingen vragen veel inspanning van zorgorganisaties en zorgen voor onrust bij cliënten en medewerkers. Een verdere bezuiniging van 500 miljoen euro zou nog meer vragen van alle betrokken en is daarom niet wenselijk. Sterker nog: we zijn op dit moment bezig met het vormen van visie op het gebied van vernieuwing van de Wlz. Daarvoor heeft ActiZ vorige week een notitie gepresenteerd met haar ambitie om in de verpleeghuizen veel meer de nadruk te leggen op het welbevinden van cliënten(Zie ook bericht: ActiZ presenteert ambitie om de Wlz echt te hervormen). Een extra bezuiniging staat daar haaks op.
 
In haar publicatie vraagt De Rekenkamer om meer onderzoek naar de onderbouwing van de bezuiniging van een half miljard vanaf 2017. Het zou goed zijn als in dat onderzoek ook meegenomen wordt hoe de hervormingen uitpakken, meent ActiZ. Want verdere bezuinigingen kunnen alleen ten koste van de cliënten gaan.
Op 20 mei berichtte o.a. het Financieel Dagblad dat het kabinet de zorg wil laten profiteren van de financiële meevallers. ActiZ vraagt zich af hoe bezuinigingen vanaf 2017 zich zouden verhouden tot het voornemen om structureel extra geld uit te trekken voor de zorg vanaf 2016.

Laatste nieuws

10 tips voor contact met mensen met dementie

Mensen met dementie krijgen vaak te maken met veranderend gedrag. Dit vraagt veel van de cliënt, maar ook van de mensen in hun omgeving. Hoe ga je om met een geheugen dat het steeds vaker laat afweten? En een veranderend karakter? De 10 basisti...

26 februari 2018 Lees verder »

Ouderenzorg verbeteren

Keer op keer ben ik weer verbaasd als ik hoor dat het leren van nieuwe zorgtaken zo moeizaam verloopt bij de zorgprofessionals in de ouderenzorg. Ook verbaast het mij dat ik steeds moet horen dat vooral de huisartsen het weer lieten afweten op cong...

23 september 2017 Lees verder »
Meer nieuws