Wachtwoord vergeten

Specialist ouderengeneeskunde inschakelen makkelijker

4 augustus 2016

Er wordt nog dit jaar 33 miljoen euro extra uitgetrokken voor het kortdurend eerstelijnsverblijf, dat heeft staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer laten weten. Daarnaast moeten specialisten ouderengeneeskunde meer mogelijkheden krijgen om buiten een verpleeghuis hun vak uit te oefenen. Hierdoor moet het voor huisartsen eenvoudiger worden een specialist ouderengeneeskunde in te schakelen.
De maatregel zou het mogelijk moeten maken dat individueel werkende specialisten ouderengeneeskunde (SO) en samenwerkingsverbanden van SO’s in aanmerking komen voor de subsidieregeling Extramurale behandeling. De SO hoeft niet meer in dienst van een instelling te zijn om deze zorg te kunnen leveren.
De verhoging van het budget met 33 miljoen voor het kortdurend eerstelijnsverblijf betekent een toename van zorg in het eerstelijnsverblijf. Als het budgettair kader eerstelijnsverblijf groeit, moet ook het budgettair kader huisartsenzorg daarop worden aangepast. Huisartsen zijn immers de eerst aangewezenen om de medische zorg te leveren in een eerstelijnsverblijf. De LHV heeft laten weten zich hiervoor te blijven inzetten, naast voldoende beschikbare bedden en een makkelijke toegang tot het eerstelijnsverblijf.
 

Laatste nieuws

10 tips voor contact met mensen met dementie

Mensen met dementie krijgen vaak te maken met veranderend gedrag. Dit vraagt veel van de cliënt, maar ook van de mensen in hun omgeving. Hoe ga je om met een geheugen dat het steeds vaker laat afweten? En een veranderend karakter? De 10 basisti...

26 februari 2018 Lees verder »

Ouderenzorg verbeteren

Keer op keer ben ik weer verbaasd als ik hoor dat het leren van nieuwe zorgtaken zo moeizaam verloopt bij de zorgprofessionals in de ouderenzorg. Ook verbaast het mij dat ik steeds moet horen dat vooral de huisartsen het weer lieten afweten op cong...

23 september 2017 Lees verder »
Meer nieuws