Wachtwoord vergeten

Uitbreiding project De mond niet vergeten!

19 mei 2016

In het pilotproject De mond niet vergeten! gaan tandartsen en huisartsen nauwer samenwerken om ervoor te zorgen dat ouderen tijdig worden geholpen bij problemen met hun gebit. Nu verdwijnen kwetsbare ouderen nog vaak uit beeld bij mondzorgpraktijken. Ook de thuiszorg gaat de mondverzorging van kwetsbare ouderen de nodige aandacht geven.
In de pilotregio's krijgen ouderen en mantelzorgers voorlichting over goede mondzorg. Er wordt een screeningsinstrument getest waarmee ouderen tijdig doorverwezen kunnen worden voor tandheelkundige zorg en hulp bij het poetsen. En alle betrokken beroepsgroepen krijgen bijscholing. Ten slotte is er veel aandacht voor een goede samenwerking tussen alle partijen: de ouderen, mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers, huisartsen, praktijkondersteuners, casemanagers dementie en mondzorgprofessionals.

In september starten 10 nieuwe regio’s met De mond niet vergeten! Men zoekt 10 wijken, dorpen of steden waarin thuiszorg, tandarts- en huisartspraktijk(en) de handen ineen willen slaan. Zij zullen hierbij de toolkit De mond niet vergeten! ontvangen en begeleiding vanuit het landelijk projectteam. In deze regio’s zal tevens een door ZonMw gesubsidieerd onderzoek plaatsvinden naar de effectiviteit van de aanpak voor mensen met dementie. Bent u geïnteresseerd? Mailt u met: contact@demondnietvergeten.nl

Laatste nieuws

10 tips voor contact met mensen met dementie

Mensen met dementie krijgen vaak te maken met veranderend gedrag. Dit vraagt veel van de cliënt, maar ook van de mensen in hun omgeving. Hoe ga je om met een geheugen dat het steeds vaker laat afweten? En een veranderend karakter? De 10 basisti...

26 februari 2018 Lees verder »

Ouderenzorg verbeteren

Keer op keer ben ik weer verbaasd als ik hoor dat het leren van nieuwe zorgtaken zo moeizaam verloopt bij de zorgprofessionals in de ouderenzorg. Ook verbaast het mij dat ik steeds moet horen dat vooral de huisartsen het weer lieten afweten op cong...

23 september 2017 Lees verder »
Meer nieuws