Wachtwoord vergeten

Overheveling van kortdurend verblijf van Wlz naar Zvw

12 mei 2015

Minister Schippers van VWS wacht met de overheveling van kortdurend verblijf van de Wlz naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het aanbod van verblijf in de eerste lijn is inhoudelijk nog onvoldoende uitgekristalliseerd, erkent Schippers. Dit zegt zij nadat ActiZ, V&VN, ZN afgelopen dinsdag aandacht vroegen voor het ontbreken van de randvoorwaarden voor deze overheveling.
 
Schippers schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het belang van het goed organiseren van kortdurend verblijf wordt door alle partijen onderstreept. Eerder deze week stelde ActiZ al dat een tijdelijke opvang in een woon-zorgcentrum onder andere van groot belang is om langer zelfstandig te kunnen wonen. In eerste instantie zou het kortdurend verblijf al pr 1 januari 2016 worden overgeheveld naar de Zvw, omdat deze vorm van zorg daar beter past. ActiZ, C&VN, ZN en  trokken aan de bel omdat deze datum niet haalbaar is.
 
Uitstel tot 2017
Tot tevredenheid van ActiZ is Schippers is het daar mee eens: “In de Zvw geldt een ander regime dan in de Wlz en het is dan ook niet mogelijk om de huidige praktijk rechtstreeks over te hevelen.” Ook zijn er op dit moment niet veel eerstelijns bedden voor tijdelijke opvang van zelfstandig wonende ouderen en is er onduidelijkheid over de doelgroep en de duur van kortdurend verblijf. De overheveling wordt met een jaar uitgesteld en in de komende jaren moeten duidelijke regels over toewijzing en bekostiging worden opgesteld.

Laatste nieuws

10 tips voor contact met mensen met dementie

Mensen met dementie krijgen vaak te maken met veranderend gedrag. Dit vraagt veel van de cliënt, maar ook van de mensen in hun omgeving. Hoe ga je om met een geheugen dat het steeds vaker laat afweten? En een veranderend karakter? De 10 basisti...

26 februari 2018 Lees verder »

Ouderenzorg verbeteren

Keer op keer ben ik weer verbaasd als ik hoor dat het leren van nieuwe zorgtaken zo moeizaam verloopt bij de zorgprofessionals in de ouderenzorg. Ook verbaast het mij dat ik steeds moet horen dat vooral de huisartsen het weer lieten afweten op cong...

23 september 2017 Lees verder »
Meer nieuws